Қолдану ережелері

Еgemen.kz сайтының пайдаланушы келісімі 

1. Жалпы ережелер
1.1. Осы Пайдаланушы келісімі (бұдан әрі-Келісім) Сайт иесінің арасындағы қатынастарды реттейді egemen.kz (бұдан әрі — Сайт әкімшілігі) және сайт ресурстарын пайдаланатын жеке және заңды тұлғалар (бұдан әрі-пайдаланушылар).

2. Келісімнің мәні
2.1. Сайт әкімшілігі пайдаланушыларға әртүрлі ақпараттық ресурстарға, соның ішінде жаңалықтарға, аналитикалық мақалаларға, мультимедиялық материалдарға, түсініктемелерге және сайттың басқа қызметтеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
3.1. Сайт әкімшілігі міндеттенеді:
- Ақпараттық материалдардың өзектілігі мен дұрыстығын қамтамасыз ету.
- Құпиялылық саясатына сәйкес пайдаланушылардың жеке деректерін қорғау.

3.2. Пайдаланушы міндеттенеді:
- Сайтта алынған ақпаратты тек жеке коммерциялық емес мақсаттарда пайдалану.
- Сайт материалдарын пайдалану кезінде авторлық құқықты бұзбау және үшінші тұлғалардың құқықтарын сақтау.

4. Тараптардың жауапкершілігі
4.1. Пайдаланушы сайтта алынған ақпаратты, соның ішінде оны таратуды кез келген пайдалану үшін жауап береді.
4.2. Сайт Әкімшілігі Пайдаланушының сайтты пайдалану немесе пайдалану мүмкін результатестігі салдарынан болған залалдары үшін жауап бермейді.

5. Қорытынды ережелер
5.1. Осы Келісімді Сайт әкімшілігі пайдаланушыларға алдын ала ескертусіз өзгерте алады.
5.2. Келісім сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

Соңғы жаңалықтар